Dövlət xidmətləri

Dövlət xidmətləri

1. İşaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınma, qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılma və qeydiyyatın ləğvinin təşkili

2. İş yerlərinə göndərişlərin verilməsi və nəticəsinə dair  işəgötürənin qərarının qəbul edilməsi

3. Haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunma

4. İşsizlikdən sığorta ödənişinin təyin edilməsi

5. Peşəyönümünə dair məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi

6. Peşə hazırlığına cəlb olunma

7. Sosial iş yerlərində işçilərin əməkhaqqının bir hissəsinin maliyyələşdirilməsi

8. Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin kvota yerləri üzrə işlə təmin edilməsi

9. Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin kvotadan əlavə iş yerləri üzrə yerləşdirilməsinin təşkili 

10. Əmək yarmarkaları vasitəsilə məşğulluq xidmətlərinin göstərilməsi

11. Əmək birjası vasitəsilə məşğulluq xidmətlərinin göstərilməsi

12. Məqsədli proqramların təşkili

13. Digər aktiv məşğulluq tədbirlərinin təşkili

14. Özünüməşğulluğun təşkili

15. Vakansiya bankının təşkili

16. İşədüzəltmədə vasitəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin reyestrinin aparılması 

17. Qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınması ilə bağlı maarifləndirmə, məlumatlandırma, təbliğat işinin təşkili