İş yerlərinə göndərişlərin verilməsi və nəticəsinə dair işəgötürənin qərarının qəbul edilməsi

İş yerlərinə göndərişlərin verilməsi və nəticəsinə dair işəgötürənin qərarının qəbul edilməsi

İş yerlərinə göndərişlərin verilməsi və nəticəsinə dair işəgötürənin qərarının qəbul edilməsi