İş yerlərinə göndərişlərin verilməsi və nəticəsinə dair işəgötürənin qərarının qəbul edilməsi

İşə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin kvotadan əlavə iş yerləri üzrə işlə təmin edilməsi

İş yerlərinə göndərişlərin verilməsi və nəticəsinə dair işəgötürənin qərarının qəbul edilməsi