Peşəyönümünə dair məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi

Peşəyönümünə dair məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi

Peşəyönümü 

 

Peşəyönümü bütün yaş kateqoriyasına aid olan şəxslərin peşə seçiminə hazırlanması, təhsil, təlim, habelə karyeralarını idarə etməkdə (karyera planlaması) yardım edilməsi, onlarda peşəyə meyl və maraqların formalaşdırılması, əmək bazarının tələblərini nəzərə almaqla münasib peşəyə yiyələnməsi və məşğulluğunun təmin olunması  məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər kompleksidir.

 

Peşəyönümü məsləhət xidmətlərinin həyata keçirilməsində əsas məqsəd müsahibələr və testlər yolu ilə müraciət edən şəxslərin təhsilinə, bacarığına və şəxsi keyfiyyətlərinə uyğun peşə və ixtisas seçiminə, peşə maraqlarının formalaşdırılmasına dəstək göstərməkdir.

 

Peşəyönümü xidmətlərinin əsas hədəf kütləsi:

 

       -    İşsiz və işaxtaran şəxslər;

       -   Gənclər (təhsil müəssisələrinin tələbə və şagirdləri, habelə onların valideynləri).

 

Bu xidmətlər işsiz və işaxtaran şəxslər üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Agentliyinin ərazi məşğulluq mərkəzləri filialları və "DOST" Mərkəzləri tərəfindən, gənclər, təhsil müəssisələrinin tələbə və şagirdləri, habelə digər şəxslər üçün isə "DOST" Mərkəzləri tərəfindən və ya Agentliklə bağlanılmış müqavilə əsasında bu sahədə ixtisaslaşmış hüquqi şəxslər tərəfindən həyata keçirilir.

 

Peşəyönümü xidməti aşağıdakı mərhələləri əhatə edir:

 

  • Psixometrik vasitələrlərin köməyi ilə peşəkar maraqlar, şəxsi xüsusiyyət, bacarıq və istəklərin müəyyən olunması;

  • Əmək bazarının cari vəziyyəti, ən çox tələb olunan peşə və ixtisaslar, işlə təmin edilmə, peşə hazırlığı və əlavə təhsilə cəlb olunma imkanları barəsində ətraflı məlumat verilməsi;

  • Müraciət edən şəxsin sosial-psixoloji xüsusiyyətləri, peşə, bilik, bacarıq və səriştələri, sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınaraq, əmək bazarının tələbatı əsasında ona iş yerinin və peşənin seçimində köməklik göstərilməsi.

 

Məsləhət xidməti aşağıdakı qaydada göstərilir:

 

İşsiz və işaxtaran şəxslərə audio, video materiallardan, əyani vəsaitlərdən və psixometrik testlərdən istifadə olunmaqla, fərdi və ya qrup şəklində 20 dəqiqəlik söhbət və 45 dəqiqəlik interaktiv məlumatlandırma aparılmaqla Agentliyinin ərazi məşğulluq mərkəzləri filiallarının və "DOST" Mərkəzlərinin peşəyönümü kabinetlərində karyera imkanları, əmək bazarı və peşələr haqqında məlumatlar verilir, peşə seçiminə istiqamətləndirilir, psixometrik testlərə cəlb edilir, əmək bazarında davranma üsulları öyrədilir.

 

Təhsil müəssisələrinin tələbə və şagirdlərinə peşəyönümü mütəxəssisləri tərəfindən təhsil müəssisələri ilə razılaşdırılmış vaxtda ayda bir dəfədən az olmamaqla təhsil müəssisələrində peşələr haqqında məlumatlar verilir, məktəblərdə və ya istehsalat sahələrində peşəkarlarla görüşlər keçirilir, şagirdlər üçün işaxtarma oyunları, təlimlər və müsabiqələr keçirilir, istehsalat sahəsinə ekskursiyalar təşkil edilir, uşaq və gənclər üçün müxtəlif düşərgələr, peşələr üzrə klublar təşkil edilir.