Avtoelektrik xidmətləri

Avtoelektrik xidmətləri

Vətəndaşlara təqdim edilən aktivlərin siyahısı:

 

- Alətlər dəsti - 1 ədəd

- Tester (test cihazı) - 1 ədəd

- Yanacaq təzyiqi ölçmə cihazı - 1 ədəd

- Şam testeri - 1 ədəd

- Dielektrik alətlər seti - 1 ədəd

- Rəqəmsal akumlyator testeri - 1 ədəd

- Yanacaq sistemi birləşmələrini açan alət - 1 ədəd

- Qalaylama avadanlığı - 1 ədəd

- Cərəyan axını testeri - 1 ədəd

- İnjektor təmizləyən - 1 ədəd

- Diaqnostika cihazı - 1 ədəd