Broyler inkubatoru

Broyler inkubatoru

Vətəndaşlara təqdim edilən aktivlərin siyahısı:

 

- İnkubator aparatı (± 1000 yumurtalıq) - 1 ədəd

- Generator - 1 ədəd

- Yem üyüdən avadanlıq - 1 ədəd