Keçiçilik təsərrüfatı

Keçiçilik təsərrüfatı

Vətəndaşlara təqdim edilən aktivlərin siyahısı:

 

- 20 keçi

- 2 təkə

- 400 kq qarışıq yem