LAYİHƏLƏR

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən layihələr

NƏTİCƏLƏRİMİZ

2023-cü il üzrə nəticələrimiz (01.01.2023 - 28.02.2023)

7 228 nəfər işlə təmin edilib
611 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
914 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
1 304 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib

2022-ci il üzrə nəticələrimiz

39 248 nəfər işlə təmin edilib
7 213 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
16 097 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
4 575 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib

2021-ci il üzrə nəticələrimiz

77 640 nəfər işlə təmin edilib
24 587 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
16 232 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
988 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib

2020-ci il üzrə nəticələrimiz

96 285 nəfər işlə təmin edilib
45 554 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
11 917 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
1 014 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib

Cəmi nəticələr (01.01.2017 – 28.02.2023)

425 828 nəfər işlə təmin edilib
128 069 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
62 549 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
17 492 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib